Případová studie – webdesign – Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Společnosti Divr Labs jsme vytvořili nový web, který zvýšil konverzní poměr z 0,5 % na 3 %. Díky tomu došlo k 6násobnému snížení ceny reklam na jednoho zákazníka a 6násobnému zvýšení marže.
Zadání

Tvorba nového webu

Platforma

PHP – Symfony, mySQL

Rok realizace

2022

Trvání

7 měsíců

Jazyk

Český, anglický, švédský

Rozsah

Do 1,5 milionu Kč

Info o klientovi

Společnost Divr Labs má pobočky v Praze, Londýně a Stockholmu a poskytuje v mezinárodním měřítku tzv. „location-based VR zážitek“. Jedná se o VR atrakce (umístěné nejčastěji v obchodních domech) formou kooperativních her, jako je například GolemDinosauři nebo Arachnoid. Tyto hry si už celosvětově zahrálo více než 1 milion lidí.

Cílovou skupinou Divr Labs jsou nejčastěji rodiny s dětmi nebo mladší dospělí mezi 20–35 lety. S Divr Labs už jsme dříve spolupracovali na marketingové strategii a online marketingu. Díky měřením a analýzám z online marketingu jsme společně dospěli k závěru, že starý web nestačí dynamice a rychlosti rozvoje firmy.  

Případová studie – webdesign – Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Zadání a návrh řešení

Stávající web byl nedostačující zejména po stránce UX/UI a pochopitelnosti produktu. To vedlo k problémům a výkyvům konverzních poměrů přivedených návštěv pomocí online marketingu. Jinými slovy klient za drahé peníze házel hrách na zeď. Dalším problémem byl nedostačující (v zásadě neexistující) smysluplný informační systém.

Zadáním bylo vytvořit web, který bude konvertovat příchozí návštěvníky k zakoupení (a rezervování) VR zážitku s cílem více než 1000 konverzí měsíčně, a to celosvětově ve všech třech provozovaných zemích.  

Administrativní systém jako takový je zároveň i určitým interním informačním systémem pro řízení objednávek, plateb, fakturace, směn a kalendáře. Bylo tedy zapotřebí vyvinout dostatečně konverzní web, který stojí na pevných základech robustního informačního systému s následujícími funkcionalitami:

 • rezervační systém,
 • kalendář,
 • statistiky,
 • reporting,
 • uživatelské registrace,
 • slevové kódy,
 • prostředí potřebné pro práci s influencery,
 • napojení na globální online platební bránu Adyen,
 • automatický e-mailingový systém.

 

Systém musel obsahovat snadnou správu všech uvedených funkcionalit a umožnit jednoduchou intuitivní práci bez nutnosti zásahu vývojáře. Dále bylo potřeba provést rozdělení webů na 4 samostatné domény přes jeden rozcestník a automatické přepínání jazyků podle lokality IP adresy každého návštěvníka webu.

Případová studie – webdesign – Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Realizace, problémy a přístup k řešení 

Realizace začala tvorbou produktové strategie, positioningem jednotlivých her a jejich výhod. Následovaly wireframy a texty vytvořené v angličtině, češtině a švédštině. Tato fáze zabrala bezmála 2 měsíce, protože se jedná o klíčovou fázi, která ovlivní finální výsledky. Po odsouhlasení textů a wireframů jsme vytvořili grafiku (cca 2 týdny) a následně se naprogramoval frontend (cca 1 měsíc).

Případová studie – webdesign – Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Po uživatelském UX testování se naprogramoval backend a celé administrátorské rozhraní, tedy zhruba 80 % z celého webu (cca 3 měsíce práce). V průběhu programování backendu navíc probíhalo neustálé testování webu a jeho upravování, aby byl co nejkonverznější a dokonale vyladěný po UX stránce.  

Případová studie – webdesign – Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Pro Divr Labs jsme vytvořili nový konverzní web s páteřním informačním systémem, díky kterému došlo k významnému zlevnění a vylepšení výkonu online marketingu.

Případová studie – webdesign – Divr Labs jsme díky novému webu 6násobně zvýšili marži

Jaké jsou výsledky

Výsledky byly v prvních měsících rozpačité, ale pár měsíců po spuštění webu:

 • stoupl konverzní poměr z původních 0,5 % na 3 %,
 • cena jednoho prodeje se snížila z 1000 Kč na cca 100–200 Kč,
 • PNO kleslo z 80–90 % na 10–20 %.

Na příkladu Divr Labs se jasně ukazuje, jak velkou roli hraje v online podnikání kvalitní, rychlý a konverzní web. Díky novému webu společnost Divr Labs ušetřila miliony na reklamách, které by se špatným webem vzešly vniveč jako následek špatného konverzního poměru.

Případová studie – responzivní webdesign Divr Labs

Jak spolupráce pokračuje? 

Aktuálně spravujeme společnosti Divr Labs online marketing ve všech lokalitách a jazycích. Výsledkem je stále stoupající trend (ve všech třech lokalitách) a klesající, nebo stabilní PNO pod 20 %.

Na webu se pracuje každý měsíc – backend je totiž pro Divr Labs páteřním systémem. Díky tomu dochází k neustálým inovacím a vylepšením. Výsledkem je významné zlevnění a vylepšení výkonu online marketingu společnosti Divr Labs.

Další případové studie

Weby na míru | Algotech

Předělali jsme celkový brand a modernizovali web společnosti, aby byl přehledný a konverzní. Za první 3 měsíce vygeneroval 300 poptávek a pomohl uzavřít obchody v hodnotě 3 milionů.

WordPress web | Habito property s.r.o.

Společnosti HABITO property jsme během 14 dnů vytvořili nový onepage web a nastavili PPC kampaně. Díky nim víme, že web správně funguje a přináší relevantní poptávky.

E-shop na míru | Ebike Partners

Pro společnost Ebike Partners jsme za tři měsíce vytvořili nový e-shop a vyvinuli řešení na míru pro aktualizaci dat s dodavateli kol a dalšího příslušenství.